Daihatsu Atrai Specs

GenerationFrame TypeWheelFrames
DAIHATSU ATRAI
Jan 1999 - Dec 2001
Minivan (2 rows of seats) Right Hand Drive
S220V, S230V
DAIHATSU ATRAI
Jan 1994 - Dec 1998
Minivan (2 rows of seats) Right Hand Drive
S120V, S130V
DAIHATSU ATRAI
Apr 1990 - Dec 1993
Minivan (2 rows of seats) Right Hand Drive
S82V, S83V
DAIHATSU ATRAI
May 1986 - Mar 1990
Minivan (2 rows of seats) Right Hand Drive
S80V, S81V


More photos Daihatsu Atrai