Honda Civic Hybrid Specs

GenerationFrame TypeWheelFrames
HONDA CIVIC HYBRID
Sep 2005 -
Sedan Right Hand Drive
FD3
HONDA CIVIC HYBRID
Dec 2001 - Aug 2005
Sedan Right Hand Drive
ES9


More photos Honda Civic Hybrid