Mazda Familia Van Specs

GenerationFrame TypeWheelFrames
MAZDA FAMILIA VAN
Jan 2007 -
Universal Right Hand Drive
BVFY11, BVGY11, BVHNY11, BVJY12, BVAY12, BVY12, BVZNY12
MAZDA FAMILIA VAN
Jun 1999 - Jul 2002
Universal Right Hand Drive
BVHNY11, BBVY11, BVFY11, BVENY11, BVEY11


More photos Mazda Familia Van