Mitsubishi Bravo Specs

GenerationFrame TypeWheelFrames
MITSUBISHI BRAVO
Jan 1991 - Mar 1999
Minivan (2 rows of seats) Right Hand Drive
U41V, U42V, U43V, U44V
MITSUBISHI BRAVO
Jan 1989 - Dec 1990
Minivan (2 rows of seats) Right Hand Drive
U14V, U14VG, U15V, U15VG, U18V, U19V