Mitsubishi Emeraude Specs

GenerationFrame TypeWheelFrames
MITSUBISHI EMERAUDE
Oct 1992 - Jul 1996
Sedan Right Hand Drive
E52A, E53A, E54A, E64A, E74A, E84A


More photos Mitsubishi Emeraude