Mitsubishi Lancer Cargo Specs

GenerationFrame TypeWheelFrames
MITSUBISHI LANCER CARGO
Dec 2008 -
Universal Right Hand Drive
CVJY12, CVAY12, CVY12, CVZNY12
MITSUBISHI LANCER CARGO
Jan 2003 - Nov 2008
Universal Right Hand Drive
CS2V