Mitsubishi Libero Specs

GenerationFrame TypeWheelFrames
MITSUBISHI LIBERO
May 1992 - Mar 2000
Universal Right Hand Drive
CB2W, CB4W, CB5W, CD5W, CB8W, CD8W


More photos Mitsubishi Libero