Toyota RAV4 Specs

GenerationFrame TypeWheelFrames
TOYOTA RAV4
Nov 2005 -
SUV Right Hand Drive
ACA31W, ACA36W
TOYOTA RAV4
May 2000 - Oct 2005
SUV Right Hand Drive
ACA20W, ACA21W, ZCA25W, ZCA26W
TOYOTA RAV4
May 2000 -
SUV Left Hand Drive
TOYOTA RAV4
Sep 1997 - Apr 2000
Open Right Hand Drive
SXA10C
TOYOTA RAV4
May 1994 - Apr 2000
SUV Right Hand Drive
SXA10G, SXA10W, SXA11G, SXA11W, SXA15G, SXA16G


More photos Toyota RAV4